Specifikace programu CLARES 2.3


Označení programu: CLARES
Verze programu: 2.3.0201
Výrobce: Clasic Software
Kontakt1: Lety 114, 252 30 Řevnice, ČR
Kontakt2: tel. 02-57720031, 0603-430748
Kontakt3: info@clasic.cz, www.clasic.cz
Vývojové prostředí: Visual Basic 3.0
Kompatibilita: Windows 3.1 a vyšší
Minimální konfigurace: 486DX33, 8 MB RAM
Doporučená konfigurace: 486DX80, 16 MB RAM a vyšší

Stručná charakteristika programu CLARES

ZÁKLADNÍ REŽIM

REŽIM GRAF

REŽIM PRŮBĚH

REŽIM PROGRAM

REŽIM BLOK

STAV ULOŽ

Zpět na obsah manuálu CLARES 2.3