Režim Graf CLARES 2.3

Graf Do režimu Graf se ze základního režimu dostaneme po stisku tohoto tlačítka nebo kliknutím na červený displej příslušného regulátoru.

V případě, že není příslušný regulátor připojen, režim Graf není možné aktivovat.

Režim Graf slouží k pozorování tepelných procesů v připojených regulátorech řady CLARE. V tomto režimu je přehledně zobrazen graf jak žádané, tak i skutečné teplotní křivky. Graf je možno libovolně zvětšovat, posunovat. Pokud je v režimu Setup aktivní volba Autotrace, program je schopen automaticky sledovat konec skutečné teplotní křivky při libovolném zvětšení grafu.

Na obrázku je zobrazen právě ukončený (manuálně zastavený) program s fiktivní skutečnou teplotní křivkou. Při ukončení programu se automaticky aktivuje stav Ulož, což je patrné z obrázku. Požadovaný program je v grafu vykreslen modrou barvou, skutečný průběh teplot má barvu červenou. V případě, že regulátor zaznamenává i aktuální regulovanou teplotu, vykresluje se zelenou barvou.

V levé části zůstává přítomen regulátor s jehož grafem pracujeme. Je možné ho ovládat stejně jako v Základním režimu. Pokud však změníme číslo regulátoru automaticky se zobrazí aktuální graf zvoleného regulátoru.

Režim Graf

Ovládání režimu Graf

  1. Maximální teplota v grafu závisí na maximální povolené teplotě regulátoru, časově není graf omezen. Přesnost všech grafů je 0,1°C a 1 sec.
  2. Libovolnou část grafu lze zvětšit tak, že najedeme na některý roh požadované oblasti, stiskneme levé tlačítko myši a držíme ho, najedeme myší do protilehlého rohu oblasti a pustíme tlačítko myši.
  3. Pokud se v označené oblasti některá teplotní křivka nachází, je zvolená oblast grafu zvětšena. Automaticky se optimalizují měřítka pomocných os. Při maximálním zvětšení se v celém grafu zobrazí pouze 10°C a 10 minut.
  4. Pokud potřebujeme graf opět zmenšit, klikneme v libovolné části grafu pravým tlačítkem.
  5. Pokud je graf zvětšen a použijeme kurzorové šipky, graf se posune a překreslí ve směru stlačené šipky. Velikost posunu je půl obrazovky v každém směru, připadně je omezeno okrajem grafu. Za okraje grafu (dané při minimálním zvětšení - použití pravého tlačítka myši) se není možné posunovat.

Zpět na obsah manuálu CLARES 2.3