Režim Blok CLARES 2.3

Program Do režimu Blok se ze základního režimu dostaneme po stisku tohoto tlačítka a výběru libovolného bloku z výpisu programu.

V režimu Blok je možné upravovat program pro regulátor řady CLARE. Režim umožňuje přidávání, mazání, vkládání a úpravu jednotlivých bloků programu. Jsou k dispozici všechny příkazy regulátoru včetně nápovědy k jednotlivým příkazům.

Stejně jako v režimu Program je k dispozici graf programu, který se automaticky mění při úpravách programu a v levé části zůstává přítomen regulátor s jehož databází pracujeme. Je možné ho ovládat stejně jako v Základním režimu.

Režim BlokVýpis programu

Ovládání režimu Blok

Číslo bloku
Číslo bloku
 1. Číslo bloku zobrazuje aktuální číslo bloku, který je vybrán z výpisu programu a pracuje se s ním. Při výběru jiného bloku z výpisu programu, se automaticky změní i číslo bloku.
 2. Číslo bloku můžeme sami změnit tak, že na tlačítko klikneme myší, nápis Bl. zčervená a místo čísla se objeví dva otazníky. Nyní program čeká na stisk dvou číslic na klávesnici, které specifikují požadované číslo. Blok 1 se tedy nastaví stiskem tl.0 a následným stiskem tl.1.
 3. Pokud během zadávání čísla klikneme myší na tlačítko nebo mimo něj, zadávání se ukončí a objeví se původní číslo bloku.
 4. V případě, že zadáme číslo bloku větší než je aktuální počet bloků ve výpisu programu, automaticky se vybere poslední blok programu. Při nastavení bloku 00 se aktivuje blok 01.
Příkaz bloku
Příkaz bloku
 1. Obsahuje vlastní příkaz bloku programu, který je možné vybrat z Příkazů regulátoru, případně použít klávesu odpovídající prvnímu písmenu požadovaného příkazu (pro příkaz Temp stačí stisknout na klávesnici tl.T).
 2. Při změně příkazu se okamžitě v nápovědě zobrazí syntaxe zvoleného příkazu. Mezera za příkazem (kromě příkazu End) se vkládá automaticky.
 3. Po zadání parametru stiskem tlačítka Enter se příkaz změní, automaticky se opraví zobrazený graf programu a výpis programu.
 4. V případě, že zadáme nesprávný parametr příkazu, příkaz je automaticky upraven do správné hodnoty, takže je vhodné blok zkontrolovat.
 5. Pokud změníme poslední blok End na jiný příkaz, blok End se posune o jednu pozici dále a aktivuje se. Tímto způsobem (prakticky shodné s vytvářením programu přímo na regulátoru) lze jednoduše vytvářet nové programy.
 6. Je vhodné zkontrolovat, aby program nebyl delší než 15 bloků pro základní verzi regulátoru CLARE, případně 80 bloků pro rozšířenou verzi regulátoru.
Nápověda bloku
Nápověda bloku
 1. Nápověda bloku zobrazuje bližší informace o zvoleném příkazu určitého bloku. Ukazuje se zkratka příkazu, jeho celé jméno, dále příklad použití a význam příkazu. Na spodních dvou řádkách je popis parametrů příkazu.
 2. Nápověda se automaticky mění při výběru bloku z výpisu programu a změně příkazu bloku (přes Příkaz bloku nebo Příkazy regulátoru).
Vložení bloku
Vložení bloku
 1. Do programu je možné oproti přímému programování na regulátoru vložit blok programu.
 2. Po stisku tohoto tlačítka se aktuální a další bloky posunou v programu o jednu pozici dále a na aktuální blok se zkopíruje blok, který zde byl přítomen a je možné jej ihned opravovat.
 3. Vkládání bloku není možné aktivovat na příkazu End.
 4. Je vhodné zkontrolovat, aby program nebyl delší než 15 bloků pro základní verzi regulátoru CLARE, případně 80 bloků pro rozšířenou verzi regulátoru.
Smazání bloku
Smazání bloku
 1. V programu je možné oproti přímému programování na regulátoru smazat zvolený blok programu.
 2. Po stisku tohoto tlačítka se aktuální blok programu vymaže a pozice všech dalších bloků se tedy sníží o jednu.
 3. Jako aktuální se nastaví opět stejný blok (původně následující) a tak lze jednoduše vymazat část nebo celý zbytek programu.
 4. Není možné smazat blok s příkazem End.
Opuštění režimu Blok
Opuštění režimu Blok
 1. Tlačítko slouží k ukončení úprav programu a návratu do režimu Program.
 2. Všechny úpravy programu proběhly pouze v paměti, takže opravený program není uložen do databáze programů. Lze tak například poslat upravený program do regulátoru, aniž změníme jeho obsah v databázi programů. Pokud chceme opravený program do databáze uložit k dalšímu použití, je třeba v režimu Program stisknout tlačítko Uložení programu.
Příkazy regulátoru
Příkazy regulátoru
 1. Příkazy regulátoru slouží ke změně příkazu aktuálně zvoleného bloku programu.
 2. Jsou k dispozici všechny příkazy, které regulátory řady CLARE podporují.
 3. Vybraný příkaz se vepíše do Příkazu bloku, který se současně aktivuje a program tak čeká jen na zadání parametru (v případě End pouze potvrzení klávesou Enter).
 4. Zcela identické je v Příkazu bloku použít klávesu odpovídající prvnímu písmenu požadovaného příkazu (například pro příkaz Temp stačí stisknout na klávesnici klávesu T).
 5. Podrobný význam jednotlivých příkazů regulátoru s mnoha příklady je popsán v manuálu k regulátoru CLARE.

Zpět na obsah manuálu CLARES 2.3