Stav Ulož CLARES 2.3

Kdykoli po spuštění programu CLARES může nastat stav Ulož. Nastane v případě, že některý z připojených regulátorů dokončil svůj program a zaslal programu CLARES nový naměřený průběh anebo po připojení odeslal regulátor programu CLARES starší naměřený průběh.

Okno stavu Ulož je nezávislé na hlavním programu, se kterým je možné nadále pracovat. Další průběh je z regulátorů však přijat až po uzavření okna stavu Ulož. Ve stavu Ulož se zobrazí číslo regulátoru (v síti nebo společně s číslem podsítě), číslo programu a doba měření dat, datum a čas pořízení průběhu, dále se zobrazí náhled na pořízený průběh a výpis všech existujících knih.

Modrá křivka v grafu zobrazuje teoretickou regulovanou teplotu (program), červená křivka ukazuje skutečné naměřené hodnoty a zelená, pokud je funkce v regulátoru povolena představuje skutečnou regulovanou teplotu, která se může v některých případech od modré lišit.

Stav Ulož

Ovládání stavu Ulož

Ve stavu Ulož je třeba nejdříve vybrat knihu, do které chceme pořízený průběh uložit. Poté stiskem tlačítka ANO se pořízený průběh do zvolené knihy uloží a stav Ulož se zároveň ukončí. Druhou možností je stisk tlačítka NE! přičemž se pořízený průběh neuloží do žádné knihy a stav Ulož se ukončí.

Zpět na obsah manuálu CLARES 2.3