Režim Setup CLARES 2.3

Program Setup Do režimu Setup se ze základního režimu dostaneme po stisku těchto tlačítek (přes režim Průběh).

Režim Setup slouží k uživatelskému nastavení některých vlastností programu CLARES. Je možné zvolit jazyk, ve kterém bude program CLARES s uživatelem komunikovat, nastavit parametry komunikace, velikost sítě regulátorů a další parametry.

Režim Setup se otvírá v novém okně a je zcela nezávislý na hlavním programu. Při uložení změn nastavení se hlavní program restartuje.

Režim Setup

Jazyk režimu Setup a programu CLARES

V horní části programu Setupu je možné zvolit jazyk, ve kterém bude program s uživatelem komunikovat. Výběr jazyka se provede kliknutím na příslušné tlačítko jazyka. Veškeré nápisy se v režimu Setup ihned přeloží do zvoleného jazyka a po uložení změn se promítnou do všech nápisů a hlášení v programu CLARES.

Parametry programu CLARES

Číslo sériového portu COM

 • Rozsah: 1 - 4
 • Hodnota po resetu: 2
 • Význam: Udává číslo portu COM, na který je regulátor CLARE, případně celá síť regulátorů připojena. V případě, že spojení s regulátory je v pořádku a program nemůže detekovat žádný regulátor, problém je nejspíše právě v nesprávném zadání čísla sériového portu COM.

Funkce grafu Autotrace při měření

 • Rozsah: ANO / NE
 • Hodnota po resetu: ANO
 • Význam: Program umožňuje při zapnutí této funkce sledovat v režimu Graf konec skutečné (měřené) teplotní křivky, tzn. pokud se křivka dostane za okraj grafu, graf se automaticky posune, aby bylo možné konec měřené křivky sledovat. Zvolením NE u tohoto parametru lze tuto funkci vypnout.

Minimální počet vzorků k uložení

 • Rozsah: 1 - 999
 • Hodnota po resetu: 10
 • Význam: V případě, že je program regulátoru spuštěn a vzápětí zastaven, je zbytečné ukládat několik naměřených hodnot jako nový průběh. Tento parametr nastaví, jaký musí být minimální počet naměřených hodnot, aby byl průběh uložen. Pokud je počet hodnot nižší, naměřené údaje se smažou a nic se neuloží.

Perioda ukládání měření

 • Rozsah: 1 - 999 s
 • Hodnota po resetu: 120
 • Význam: Veškeré naměřené hodnoty jsou v zadaném intervalu automaticky ukládány na disk. Jedná se tedy o maximální dobu, v níž naměřené hodnoty se mohou v případě výpadku elektrické sítě ztratit. Při standardním ukončení programu CLARES v libovolném okamžiku nedochází k žádné ztrátě naměřených hodnot.

Perioda kontroly podsítí

 • Rozsah: 0 - 999 s
 • Hodnota po resetu: 0
 • Význam: Tento parametr udává časovou periodu kontroly podsítí regulátorů. Při této kontrole probíhá detekce připojení a odpojení jednotlivých regulátorů každé podsítě, takže jejich připojení k programu CLARES nastane maximálně za dobu zadanou tímto parametrem. V případě zadání hodnoty 0, se kontrola všech podsítí provede pouze při spuštění programu CLARES.

Maximální sériové číslo regulátoru

 • Rozsah: 1 - 15
 • Hodnota po resetu: 2
 • Význam: Maximální číslo regulátoru nebo podsítě, které se v síti vyskytuje. Je vhodné nastavit co nejnižší možnou hodnotu, neboť regulátory (nebo podsítě) s vyšším číslem se dále nekontrolují a zvýší se tak rychlost komunikace s připojenými regulátory.

Funkce tlačítek

ULOŽIT

Tímto tlačítkem se uloží všechny změny provedené v režimu Setup. Hlavní program CLARES se ukončí a znovu automaticky spustí podle zadaných parametrů. Režim Setup se zároveň ukončí.

INFO / PARAM

Informace o výrobci programu CLARES. Po dalším stisku tlačítka se lze vrátit k zadání parametrů programu CLARES.

RESET

Tlačítko Reset slouží k původnímu nastavení parametrů podle výrobce programu CLARES. Hodnoty, které se nastaví, jsou zobrazeny v pravém sloupci (pod tlačítkem Reset) u každého parametru.

Zpět na obsah manuálu CLARES 2.3