VAKUOVÉ PECE

Většinu elektrických odporových pecí osazených topnými spirálami nebo superkanthalovými smyčkami lze dodat ve vakuovém provedení.

Pece jsou vybaveny vysocepevnostní nerezovou vakuovou vnější nádobou, rotační vývěvou, aparaturou pro přívod a odvod technickýchplynů, explozní klapkou, případně zařízením na spalování plynů. Lze dodat i zařízení na směšování různých plynů v přesně definovaných koncentracích. Pece mohou být v provedení komorovém, válcovém nebo elevátorovém.

Maximální teploty se podle stupně vakua a při použítí technických plynů snižují na teploty doporučené výrobcem topných odporových materiálů.

Jako příklad a referenci lze uvést vakuovou pec v elevátorovém provedení umožňující pozorování, analýzu a modelování tavicích procesů při zpracování skla. Vzorek taveniny je z levé strany snímán videokamerou proti černému pozadí na pravé straně. Vnitřní prostor pece je konstruován pro teploty do 1600°C a pro možnost aplikace různých plynných atmosfér. Pec byla vyvinuta ve spolupráci s VŠCHT Praha.

Dále byla například úspěšně vyvinuta a odzkoušena v provozu vakuová pec s vodíkovou atmosférou s teplotou 1550°C na sintraci kovů.

Výroba vakuových pecí, jejich rozměry, parametry a provedení se řídí požadavky zákazníka.

© 1996-2021 CLASIC CZ s.r.o. Všechna práva vyhrazena