RAPIDOX II

Přístroj umožňuje rychlou analýzu množství kyslíku ve sklovině. Uplatňuje se zejména ve výzkumu a ve sklárnách. Teplota až 1700ºC, rotace kelímku, automatické zasouvání sondy do taveniny, automat řízený PLC.

© 1996-2021 CLASIC CZ s.r.o. Všechna práva vyhrazena