DILATOMETRY

Přístroj slouží k měření změny délky vzorku v závislosti na změně teploty a jeho porovnání s referenčním vzorkem se známou roztažností. Používá se zejména pro keramiku, sklo a kovy. Rozsah teplot 20 – 1250ºC, přesnost měření v řádu tisícin mm. Součástí dodávky je software umožňující zobrazení dilatačních křivek a jejich porovnání s referenčním vzorkem.

© 1996-2021 CLASIC CZ s.r.o. Všechna práva vyhrazena