SINTRAČNÍ PECE

Sintrační a pre-sintrační pec kovových a reaktivních materiálů s možností práce ve vakuu, argonu, dusíku a vodíku.

Konstrukce pece:

Vakuová nádoba - dvouplášťová, vodou chlazená. Vnádobě je umístěn wolframový topný koš a molybdenový stínící plášť.

Topné články - šesti-zónové, wolframové topné elementy.

Zdrojová část pece:

Pro napájení šesti-zónové pece je použito šest jednofázových transformátorů s tyristorovou regulací výkonu jednotlivých zón. Použití většího množství zón zajistí rovnoměrné rozložení teplot v celém prostoru pece.

Vakuová část pece:

Skládá se z dvoustupňové rotační vývěvy, turbo-molekulární vývěvy, měřící jednotky vakua a okruhu pro vyplachování pece inertním plynem. Bezpečnostní zajištění pece proti výbuchu. Tři hmotnostní průtokoměry vodíku, argonu a dusíku s možností míchání plynů v jakémkoli poměru.

Automatické řízení pece:

Pro možnost automatického ovládání i s ohledem na eliminaci možných rizik při práci s redukčními plyny spojených s manuálním ovládáním, je pec vybaven automatickým řídícím systémem včetně SW na bázi průmyslového počítače PLC.

© 1996-2021 CLASIC CZ s.r.o. Všechna práva vyhrazena