KALCINAČNÍ PECE

Kalcinační pec pro výpal piezokeramiky

Konstrukční řešení:

Pecní vozíky jsou rámové konstrukce s možností hydraulického zasouvání do pece, pro snadnější manipulaci s výrobky umožňují odjetí mimo půdoris pece. Topné sility budou v pecním prostoru rozmístěny v několika skupinách a zaručí rovnoměrné rozložení teplot. Měření teplot je prováděno termočlánky Pt-PTRh10 umístěnými v blízkosti topných silitů. Vyzdívka pece je provedena na bázi lehčených keramických cihel a vláknité keramiky.

© 1996-2021 CLASIC CZ s.r.o. Všechna práva vyhrazena